Công ty TNHH Phát triển INTEC Việt Nam

Công ty TNHH Phát triển INTEC Việt Nam

Công ty TNHH Phát triển INTEC Việt Nam

HOTLINE KINH DOANH

Tel: 0243-8518585

HOTLINE KINH DOANH

Tel: 0243-8518585

HOTLINE TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

Tel: 0243-8518585

HOTLINE TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

Tel: 0243-8518585
Dịch vụ phiên dịchDịch vụ phiên dịch

MagSoil® là dụng cụ chính xác để phát hiện vật liệu sắt từ và chất dẫn điện. Nó có thể phân biệt giữa các chất dẫn điện và dẫn điện. Vì vậy nó là thiết bị hoàn hảo để đảm bảo chất lượng khi cắm giếng khoan cũng như kiểm tra vật liệu.

Dịch vụ biên dịchDịch vụ biên dịch

MagSoil® là dụng cụ chính xác để phát hiện vật liệu sắt từ và chất dẫn điện. Nó có thể phân biệt giữa các chất dẫn điện và dẫn điện. Vì vậy nó là thiết bị hoàn hảo để đảm bảo chất lượng khi cắm giếng khoan cũng như kiểm tra vật liệu.

Tổ chức, điều hành hội thảoTổ chức, điều hành hội thảo

MagSoil® là dụng cụ chính xác để phát hiện vật liệu sắt từ và chất dẫn điện. Nó có thể phân biệt giữa các chất dẫn điện và dẫn điện. Vì vậy nó là thiết bị hoàn hảo để đảm bảo chất lượng khi cắm giếng khoan cũng như kiểm tra vật liệu.

Tổ chức tham quan - học tập DNTổ chức tham quan - học tập DN

MagSoil® là dụng cụ chính xác để phát hiện vật liệu sắt từ và chất dẫn điện. Nó có thể phân biệt giữa các chất dẫn điện và dẫn điện. Vì vậy nó là thiết bị hoàn hảo để đảm bảo chất lượng khi cắm giếng khoan cũng như kiểm tra vật liệu.

Kết nối đối tác trong và ngoài nướcKết nối đối tác trong và ngoài nước

MagSoil® là dụng cụ chính xác để phát hiện vật liệu sắt từ và chất dẫn điện. Nó có thể phân biệt giữa các chất dẫn điện và dẫn điện. Vì vậy nó là thiết bị hoàn hảo để đảm bảo chất lượng khi cắm giếng khoan cũng như kiểm tra vật liệu.

Đ COMPC ĐIỂM XE 500 mét cáp GPS BLUETOOTHNghiên cứu và hợp tác pt khoa học

MagSoil® là dụng cụ chính xác để phát hiện vật liệu sắt từ và chất dẫn điện. Nó có thể phân biệt giữa các chất dẫn điện và dẫn điện. Vì vậy nó là thiết bị hoàn hảo để đảm bảo chất lượng khi cắm giếng khoan cũng như kiểm tra vật liệu.

 • Thiết bị dò kim loại SBL 10

  Thiết bị dò kim loại SBL 10

  Mã sản phẩm: SBL
  Giá bán: Liên hệ
  The SBL10 is a very compact handheld device for detection of ferromagnetic objects in the ground. With only 3.7 kg and a clearly arranged control display, the SBL10 is easy and intuitive to operate. Due to its folding mechanism the SBL10 needs no assembly and is ready within seconds.
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thiết bị dò kim loại SBL 10

  Thiết bị dò kim loại SBL 10

  Mã sản phẩm: SBL
  Giá bán: Liên hệ
  The SBL10 is a very compact handheld device for detection of ferromagnetic objects in the ground. With only 3.7 kg and a clearly arranged control display, the SBL10 is easy and intuitive to operate. Due to its folding mechanism the SBL10 needs no assembly and is ready within seconds.
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thiết bị dò kim loại SBL 10

  Thiết bị dò kim loại SBL 10

  Mã sản phẩm: SBL
  Giá bán: Liên hệ
  The SBL10 is a very compact handheld device for detection of ferromagnetic objects in the ground. With only 3.7 kg and a clearly arranged control display, the SBL10 is easy and intuitive to operate. Due to its folding mechanism the SBL10 needs no assembly and is ready within seconds.
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
 • Thiết bị dò kim loại SBL 10

  Thiết bị dò kim loại SBL 10

  Mã sản phẩm: SBL
  Giá bán: Liên hệ
  The SBL10 is a very compact handheld device for detection of ferromagnetic objects in the ground. With only 3.7 kg and a clearly arranged control display, the SBL10 is easy and intuitive to operate. Due to its folding mechanism the SBL10 needs no assembly and is ready within seconds.
  Đặt muaXem nhanhChi tiết
Tin mới
Quảng cáo
  đối tác1đối tác1
  đối tác 2đối tác 2
  đối tác 3đối tác 3
  slide4slide4
  đối tác 5đối tác 5
Kết nối với chúng tôi
Hotline: 02438.518.585
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN